Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»


ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 

Η ύλη του μαθήματος «Μακροοικονομική» για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 
του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 είναι η παρακάτω: 

1.  Εισαγωγή  στις  έννοιες  της  Μακροοικονομικής  τις  αρχές  της  οικονομικής 
θεωρίας 
2.  Εθνικοί Λογαριασμοί - Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ 
3.  Δείκτες τιμών και αποπληθωριστές – ονομαστικά και πραγματικά μεγέθη 
4.  Συνολική  ζήτηση  και  προσδιορισμός  του  πραγματικού  εισοδήματος 
ισορροπίας - πολλαπλασιαστές 
5.  Αγορά χρήματος – Νομισματική Πολιτική – Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας 
6.  Ανεργία και Πληθωρισμός 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Disqus Shortname

Comments system